ساعت کاری

شنبه - پنجشنبه, 10:00 - 17:00

تلفن

+98-09362304226

ایمیل

[email protected]

روغن موتور خودرو

روغن موتور موادی تشکیل شده از روغن پایه و دیگر افزودنی های مخصوص با غلظت های متنوع هستند که بصورت کلی جهت کاهش اصطکاک و ایجاد روانکاری در قطعات خودرو استفاده می شوند ,همچنین از دیگر ویژگی های روغن موتور جذب رسوبات داخل قطعات خودرو , پاکسازی و حتی خنک کردن موتور خودرو است.