ساعت کاری

شنبه - پنجشنبه, 10:00 - 17:00

تلفن

+98-09362304226

ایمیل

[email protected]

روغن ترمز خودرو

روغن ترمز خودرو بعنوان یکی از مواد مصرفی و سیالات هیدرولیک در سیستم ترمز خودرو است که بدون وجود آن امکان ترمز گرفتن میسر نخواهد شد. در اصل وظیفه این سیال حرکت اجزای ترمز خودرو است که نیروی وارد شده بر روی پدال ترمز را به روترهای های چهار چرخ ماشین انتقال می دهد و این روترها به لنت های ترمز فشار آورده و باعث کاهش سرعت خودرو می شوند. روغن ترمز بسته به میزان مسافت و استفاده از ماشین بصورت دوره ای می بایست هر یک سال یا دو سال یک بار تعویض شود.