ساعت کاری

شنبه - پنجشنبه, 10:00 - 17:00

تلفن

+98-09362304226

ایمیل

[email protected]

دیسک ترمز خودرو

دیسک ترمز یا دیسک چرخ قطعه دایره ای و از قطعات مهم و حیاطی در سیستم حرکت خودرو است که همگام با چرخش چرخ ها می چرخد , بر روی دیسک ترمز لنت ها قرار می گیرند که بر اثر تماس با دیسک و ایجاد اصطکاک موجب کاهش سرعت خودرو می شوند. طول عمر دیسک های ترمز به عواملی همچون میزان استفاده از خودرو و کیفیت لنت های مصرفی بستگی دارد.